Toegepaste voedingsleer (2006-2007)

In toegepaste voedingsleer leer je verschillende methodieken m.b.t. het verzamelen van voedselconsumptiegegevens kennen met ruime aandacht voor voedingsanamneses. De meest gebruikte anamnesetechnieken worden ingeoefend, geëvalueerd en gebruikt voor het opstellen van voedingsadviezen. Ter illustratie bestudeer je kritisch enkele onderzoeksresultaten van voedingsgewoonten van specifieke bevolkingsgroepen, De meeste aandacht gaat naar de voeding tijdens verschillende levensfasen en in bijzondere omstandigheden zoals bij intensief sporten. Hierbij overloop je telkens specifieke kenmerken, voedingsnoden,praktische voedingsaanbevelingen en aandachtspunten. Je leert voor deze groepen voedingsschema's opstellen en aanpassen aan specifieke noden en met behulp van eenvoudige casussen nog meer individugericht werken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).

A. Volgtijdelijkheid

Voedings- en dieetkunde (PBA) / / Voedingsleer

B. Competenties

OO:
06002159
Code:
06002159
Vakcoördinator:
Marleen Van Loo
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend