Maatschappelijke vorming (2006-2007)

De OA's filosofie en RZL binnen Maatschappelijke Vorming bieden enerzijds een schets van de historische en culturele achtergrond van de samenleving en bieden anderzijds de gelegenheid tot discussie over fundamentele vragen die na het afstuderen ongetwijfeld her en der zullen opduiken in je leven (en vooral bij de keuzes die dan gemaakt moeten/kunnen worden). Het OA deontologie en recht biedt daarnaast een overzicht van het wettelijke en deontologische kader waarin je als afgestudeerde zal werken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06003025
Code:
06003025
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend