Basisverpleegkunde (2006-2007)

De verpleegkundige praktijk wordt geplaatst binnen de patronen van Gordon: patroon van gezondheidsbeleving en instandhouding voedings- en stofwisselingspatroon uitscheidingspatroon activiteitenpatroon (lichaam en uiterlijk, houding en beweging, ademhaling en circulatie) slaap en rustpatroon cognitie- en waarnemingspatroon (pijn) rollen en relatiepatroon seksualiteit en voortplantingspatroon waarden en levensovertuigingspatroon Er worden binnen deze opleidingsactiviteit vaardigheden aangeleerd met betrekking tot: hygiëne, voeding, uitscheiding, mobiliteit, ademhaling, temperatuur, circulatie, slaap/waakritme. Kennismaking en een gesprek starten met een patiënt. De patiënt laten vertellen. Je eigen mening geven over het gedrag van een ander. Het helpend gesprek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Anatomie en fysiologie

B. Competenties

OO:
09108602
Code:
09108602
Vakcoördinator:
Gerd Switten
Semester:
1
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend