Organisatieontwikkeling en beleid (2006-2007)

Organisatiekunde Moderne organisaties zijn steeds een element van grotere netwerken en zijn ook steeds betrokken in voortdurende veranderingsprocessen. Dat heeft voor de mensen in die organisatie grote gevolgen. Tegelijk wordt van organisaties steeds meer kwaliteit verwacht. Die evoluties vormen de thema’s van de voortgezette cursus organisatiekunde in het derde jaar. Beleid Een sociaal-cultureel werker houdt voortdurend rekening met de organisatorische en beleidsmatige context waarin hij/zij werkt. Je kennis van de diverse deelsectoren van het sociaal-cultureel werk wordt verder uitgediept. Je leert hoe je een decreet en andere beleidsteksten moet lezen, en welke impact deze documenten hebben op de werkvloer.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103213
Code:
04103213
Vakcoördinator:
Luc Wilms
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend