Keuze 2 - milieubeheer (2006-2007)

Hier heb je de keuze tussen 2 keuzevakken: management of milieubeheer. Voor het keuzevak management krijg je meer inzicht in fiscale dingen en je krijgt ook een inleiding in marketing. Voor het keuzevak milieubeheer leer je meer over ruimtelijke ordening en ecologische onderwerpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Tuinbouwtechnieken

B. Competenties

OO:
03109354
Code:
03109354
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend