Netwerken 3 (2006-2007)

Je installeert een router in een volledige netwerkconfiguratie met variable subnetten en een routing protocol OSPF en EIGRP Je deelt een prodcutie-netwerk op in VLANs en communiceert tussen deze VLAN's met intervlanroutering. Je leert netwerken (switches) redundant uitvoeren. Je kan een volledige bedrijfssituatie in een case-study uitwerken op routing en switching niveau. Je installeert services op een router, zoals DHCP, NAT en PAT. Je bestudeert en configureert verschillende WAN-verbindingen zoalsISDN en frame relay. Je beveiligt WAN-verbindingen met authentificatie met PAP en CHAP. Na deze opleiding krijg je een certification of completion" waarmee je het CCNA-examen mag afleggen bij een erkend examencentrum.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
  • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
  • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
  • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Netwerken 2

B. Competenties

OO:
05101062
Code:
05101062
Vakcoördinator:
Dirk Verbeek
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend