Project informatica (2006-2007)

De informatica is een belangrijk gebruiksmiddel geworden in de bedrijfswereld. In deze cursus leer je vlot omspringen met hedendaagse toepassingsprogramma’s. Zoals de volledige Microsoft-office software bestaande uit een tekstverwerker Word, een spreadsheet Excel en een databank Acces. Je leert aan de hand van een geintegreerde opdracht een praktijksituatie verwerken op computer. Je leert eveneens vlot omspringen met het medium internet en e-mail.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109204
Code:
03109204
Vakcoördinator:
Willy Borgers
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend