Systemen en netwerkbeheer (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel zal je basiskennis verzamelen van zowel computers en hun besturingssystemen als van computernetwerken. Je krijgt een zicht op de personal computer in al zijn facetten zodat je op de hoogte bent van de huidige en toekomstige technologieën. We belichten de principes van zowel het Windows als het Linux besturingssysteem en dit zowel grafisch als van de commandoprompt. Ook de basiskennis voor netwerken wordt hier aangereikt door middel van het Cisco leermateriaal en leerplatform.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105010
Code:
02105010
Vakcoördinator:
Filippo Bagnoli
Semester:
1+2
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend