Leer- en reflectievaardigheid (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106726
Code:
11106726
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend