Handelsrecht en financieel recht (2006-2007)

In deze cursus wordt een volledig overzicht geboden van het handelsrecht en het economisch recht. In het eerste deel wordt de nadruk gelegd op de werking van de vennootschap. Je zult er leren hoe een vennootschap ontstaat, hoe ze werkt en hoe ze eindigt. Er wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de diverse organen van de vennootschap. Tenslotte zul je in de overige hoofdstukken de belangrijkste topics van het handelsrecht en het economisch recht leren kennen: het faillissementsrecht, de wet op de handelspraktijken, het financieel recht, de handelstussenpersonen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104235
Code:
02104235
Vakcoördinator:
Rik Vanderhaeghe
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend