Wiskunde (2006-2007)

In de lagere school moet je dagelijks wiskunde geven. Het opleidingsonderdeel staat daarom in de drie jaren van de opleiding op het programma. In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakinhoudelijke kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om wiskundelessen te kunnen geven in de lagere school. In het tweede jaar behandelen we een vervolg op het leerdomein getallenkennis en bewerkingen, m.b. in verband met de eerste graad van de lagere school; een vervolg op probleemoplossende vaardigheden en behandelen we eveneens een deel van het domein meetkunde.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106082
Code:
11106082
Vakcoördinator:
Veerle Martens
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend