Design (2006-2007)

Om als bedrijf concurrentieel te blijven moet je snel kunnen inspelen op de veranderende marktsituatie. Je leert hoe je voor een nieuw ontwerp methodisch te werk kan gaan door gebruik te maken van computerhulpmiddelen voor assemblage (DFA), demontage (DFD), produceerbaarheid (DFM), ecodesign (milieu, recycleerbaarheid (DFR)), ... De computer (CAD= Computer Aided Design, CAE= Computer Aided Engineering) kan hierbij een belangrijke functie vervullen door simulatie van een aantal oplossingen (virtual reality). Je kan een idee vormgeven door gebruik te maken van wireframe-, surface- en solid modeling. Daarom leer je hoe een CAD-pakket omgaat met krommen, oppervlakken en volumemodellen. Voor het maken en testen van een ontwerp ga je op verkenning in de wereld van rapid prototyping. Je leert de tools gebruiken om een product milieugericht te ontwikkelen door dit zelf toe te passen op een praktijkvoorbeeld.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Materiaalkunde

B. Competenties

OO:
03100136
Code:
03100136
Vakcoördinator:
Rudy Vervoort
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend