Financieel beleid (2006-2007)

De laatste jaren zien we dat in organisaties de nadruk verschuift van winstdenken in kasstroomdenken. De combinatie van verwachte kastroom, vermogenskostenvoet en risico vertaalt zich in de waarde van de onderneming, De genoemde verschuiving van winst- naar waardedenken maakt dat binnen de onderneming de nadruk minder op het ex post kosten- en opbrengstenbepaling en meer op de ex ante bepaling van ontvangsten en uitgaven komt te liggen. In deze cursus staat dus de functie van een financieel manager centraal, De doelstelling van zijn goed bestuur zou moeten worden omschreven als waardemaximalisatie,

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Vennootschapsboekhouden

B. Competenties

OO:
08107200
Code:
08107200
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend