Statistiek (2006-2007)

Statistiek: moeilijk en saai? Zeker niet! Aan de hand van boeiend cijfermateriaal leer je goede tabellen en grafieken opstellen. Je komt te weten dat er verschillende soorten gemiddelden bestaan, ervaart wat nu juist 'spreiding' is en leert ook om na te gaan of er een verband is tussen 2 gegevens (b.v. de buitentemperatuur in juni en je examenresultaten).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107209
Code:
08107209
Vakcoördinator:
Lu Baeyens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend