Biochemie (2006-2007)

In het vak biochemie bestudeer je vooral de structuur, het gedrag en de functie van de biomoleculen (de sachariden, lipiden, nucleotiden, nucleinezuren, eiwitten en enzymen). Daarnaast diepen we een aantal elementaire cycli (glycolyse, citroenzuurcyclus, oxidatieve fosforylatie, katabolisme van vetzuren) en hun nut in het fysiologisch functioneren verder uit.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Biologie

B. Competenties

OO:
06002169
Code:
06002169
Vakcoördinator:
Lisbeth Stilman
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend