Moleculaire biologie (2006-2007)

In de moleculaire biologie wordt de werking en de opbouw van het genetisch materiaal verder uitgediept. Verder krijg je inzicht in de DNA-recombinant-technologie en worden de belangrijkste analysemethoden van de moleculaire biologie uitgelegd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Microbiologie

B. Competenties

De studenten moeten op een veilige manier in een microbiologisch labo kunnen werken. De studenten moeten notie hebben van de termen replicatie, transcriptie en translatie

OO:
03109258
Code:
03109258
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend