Frans uitdieping (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je een ruimere achtergrondkennis bieden om Frans te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs en het volledige beroepsonderwijs. Het opleidingsonderdeel staat op het programma vanaf het 2e jaar van de opleiding en wordt in een 2-jarige cyclus onderwezen aan het 2e en 3e jaar samen. Je breidt je kennis uit ivm de grote Franse literaire stromingen en diverse aspecten van de Franse cultuur en maatschappij.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / FR / Frans uitdieping

B. Competenties

OO:
11106160
Code:
11106160
Vakcoördinator:
Birgit Van De Mieroop
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend