Engels: Seminarie vertalen en tolken (2006-2007)

Tijdens de lessen vertalen leer je om bedrijfsteksten te vertalen van en naar het Engels en om bedrijfsteksten te redigeren in de respectieve talen. Je leert vertaalproblemen verwoorden en oplossen. Een grondige kennis van het Engels en het Nederlands zijn dus onontbeerlijk om correct te leren vertalen. De nadruk ligt op zakelijke, economische teksten. Hierbij ga je natuurlijk gebruik maken van de meest vooruitstrevende computertechnieken. Je leert daarbij de eigenheid van elke taal respecteren. Bovendien verzorg je ook het contact met de klanten Tijdens de lessen tolken leer je consecutief te tolken naar het Nederlands. Een grondige kennis van het Engels en het Nederlands zijn dus onontbeerlijk om correct te leren tolken. De nadruk ligt op zakelijke, economische onderwerpen. Je leert daarbij de eigenheid van elke taal respecteren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Engels vertalen en tolken

B. Competenties

OO:
02104191
Code:
02104191
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd