ICT (2006-2007)

Je leert een rekenblad optimaal gebruiken en er inzichtelijk mee werken. Je wordt vertrouwd gemaakt met de integratie van tekstverwerking en rekenblad. Je leert werken met een programma voor informatiebeheer, waarmee afspraken, contactpersonen en taken worden beheerd. Er wordt verwacht dat je foutloos typt en blijft oefenen op snelheid in het Nederlands en in de vreemde talen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / ICT

B. Competenties

OO:
08107013
Code:
08107013
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend