Besturingssystemen 1 lab (2006-2007)

Je leert Windows Server 2003 installeren, configureren en beveiligen. Je leert gebruikers in een bedrijfsnetwerk ondersteunen zodat ze op een veilige manier gegevens kunnen delen met elkaar. Als er technische problemen zijn in het netwerk kan je ingrijpen en de oorzaak van het probleem analyseren en oplossen. De kennis die je verzamelt met Windows Server 2003 is de basis voor de andere Microsoft Server pakketten die je in de toekomst zult beheren. Zo zet je de eerste stappen naar het beheer van mailservers en webservers. Hiermee is de reis doorheen de Microsoft Server software volledig gestart.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
  • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Besturingssystemen

B. Competenties

OO:
05101046
Code:
05101046
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend