Reflectievaardigheid (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: kleuteronderwijs (PBA) / / Reflectievaardigheid

B. Competenties

OO:
11106734
Code:
11106734
Vakcoördinator:
Mieke Van Camp
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend