Gezondheidswetenschappen met toepassingen in de vroedkunde (2006-2007)

De studenten worden voorbereid op de professionele uitvoering van de verloskundige praktijk. Het gebruik van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke hoeksteen. Als verloskundige, is het belangrijk om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen. Heel vaak zul je de gezondheid van de betrokkenen kunnen verbeteren doordat ze zich gezond gaan gedragen: minder stress, niet meer roken, gezonde voeding, meer beweging, bij arbeid gebruik maken van beschermingsmateriaal,... Het gedrag van mensen is immers in vele gevallen oorzaak van gezondheidsproblemen. Het curusdeel over gezondheidsvoorlichting handelt over de vraag hoe je hun gedrag kan beïnvloeden; hoe je ander kan brengen tot gedragsverandering, zonder afbreuk te doen van zijn autonomie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliënten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
 • C08 De vroedvrouw kan de cliënt de nodige vaardigheden aanleren zodat deze in staat is de gemaakte keuze optimaal te realiseren.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C21 De vroedvrouw is competent om een project te organiseren in verband met gezondheid en welzijn.

A. Volgtijdelijkheid

Vroedkunde (PBA) / / Psycho-sociale wetenschappen

B. Competenties

OO:
09108511
Code:
09108511
Vakcoördinator:
Ria Fransen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend