Uitbreidingsmodule didactische vorming (2006-2007)

Deze uitbreidingsmodule didactische vorming (3 SP) maakt deel uit van de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs Verkort, 1-jarig traject (BAKOV I). In de opleiding BAKOV I (8 SP) is het opleidingsonderdeel 'Didactische vorming (8 SP) immers opgebouwd uit 2 deeltjes:
 • Didactische vorming 2 BAKO (5 SP)
 • Uitbreidingsmodule didactische vorming (3 SP)
De uitbreidingsmodule didactische vorming laat je kennis maken met het kleuteronderwijs en biedt je een basis didactische vorming voor de kleuterklaspraktijk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106739
Code:
11106739
Vakcoördinator:
Astrid Cornelis
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend