Communicatieve en agogische vaardigheden (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vaardigheden en inzichten die je nodig hebt om didactische activiteiten uit te werken, waarmee je kinderen sociaal en communicatief vaardiger maakt. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het tweede jaar ligt de klemtoon op de vertaling naar de lagere school: het ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling tot sociaal vaardige kinderen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106078
Code:
11106078
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend