Bemestingsleer (2006-2007)

De bodem is nog steeds een belangrijk groeimedium. In de cursus onderzoekt men voor de plantengroei belangrijke fysische en chemische eigenschappen. De landbouwkundige geschiktheid van de meeste bodemtypes wordt nagegaan , de bodemkartering is hierin een belangrijk hulpmiddel. Het toepassen van een milieu- en plantvriendelijke bemestingstechniek eist vooreerst een prima inzicht in de technieken van de plantenvoeding en de wisselwerking van de groeifactoren. De verschillende voedingselementen en bijhorende meststoffen worden naar mogelijke toepassing besproken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109002
Code:
03109002
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend