Stromingsleer (2006-2007)

Transport van vloeistoffen en suspensies is essentieel in de procestechnologie van de voedingsindustrie, de landbouw en de tuinbouw. Of het nu siroop is, water, mest of erwten, steeds moet je de juiste oplossing vinden om via een gepast leidingsysteem het fluïdum (suspensie) tegen een drukgradiënt in te verplaatsen. Je leert een correcte berekening maken van een leidingsysteem. Een verantwoorde en economische pompkeuze garandeert je een vlekkeloze werking in bedrijfsomstandigheden. In de hoorcolleges krijg je een overzicht van de verschillende soorten pompen en hun toepassingsgebied. In het practicum leer je omgaan met technische installaties. Je bedient zelf de installaties en verzamelt de nodige gegevens om tot de juiste karakteristieken te komen. Je maakt kennis met pompen, compressoren, ventilatoren, koelinstallaties en warmtepompen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen uit de mechanica Wet van Pascal Viscositeit Dampspanning Eigenschappen van materialen Begrippen uit de thermodynamica: entropie, entalpie

OO:
03100190
Code:
03100190
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend