Communicatie en marketing (2006-2007)

In dit onderwijsonderdeel leer je je collega's ook eens op een andere manier kennen. Je zal een bepaald standpunt moeten vertolken en verdedigen, een situatie waarin je als ingenieur weldra zal verkeren. Hoe breng je het er vanaf als onderhandelaar ? Heb je veel last van knikkende knieƫn wanneer je moet spreken voor een publiek ? We proberen je alvast een aantal individueel aangepaste tips mee te geven . Presenteren, onderhandelen, vergaderingen leiden horen ongetwijfeld tot dit vakdomein.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Mens en maatschappij

B. Competenties

Geen vereiste voorkennis

OO:
03100234
Code:
03100234
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend