Psycho-sociale wetenschappen (2006-2007)

Je leert in deze cursus een diep inzicht ontwikkelen in de menselijke interacties en relaties en hoe we elkaar beïnvloeden.
Een tweede deel van de cursus behelst een aantal thema's uit de gezondheidspsychologie. Meer bepaald staat o.a. de dubbele relatie tussen stress en ziekte centraal. In dit kader worden ontspanningsoefeningen en -technieken gegeven. Er wordt tevens een model aangereikt dat een zicht geeft op factoren die de reactie van een patiënt en zijn/haar omgeving kunnen verklaren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108212
Code:
07108212
Vakcoördinator:
Inge Paesschierssens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend