Engels (2006-2007)

Omwille van de niveauverschillen bij het begin van het eerste jaar, leer je geleidelijkaan om taalvaardig te worden in de algemene Engelse taal. Je krijgt de kans om jouw niveau tot een 'intermediate level' in de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven in mindere mate) uit te laten groeien, zowel in schriftelijke als in mondelinge opdrachten. Je krijgt alle kansen om jezelf te trainen gedurende de contacturen onder supervisie van ervaren lectoren.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om toegelaten te worden tot het eerste jaar moeten de kandidaat-studenten een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse, Franse of Duitse gemeenschap kunnen overleggen. Internationale studenten moeten level A2 van het Engelse talenportfolio voor volwassenen hebben verworven en dienen een aanvraag in bij het departementshoofd

OO:
08107253
Code:
08107253
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend