ICT in marketing (2006-2007)

Je gaat de computer leren gebruiken als hulpmiddel in de 'marketing'. Je gaat de basiskennis van MS Office Excel en Word die je in het eerste jaar verworven hebt, verder uitdiepen en toepassen in andere vakdomeinen. Wij gaan samen een eenvoudige website maken. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd welke mogelijkheden de programma's bieden en wanneer deze kunnen gebruikt worden. Na elk onderdeel worden oefeningen gemaakt om de onderdelen in te oefenen. Daarnaast wordt ook Access aangeleerd. Naast de de software programma's wordt ook nagegaan waar ICT binnen marketing gebruikt wordt : databasemarketing, geomarketing, marktonderzoek, enz.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Marketing

B. Competenties

OO:
08107078
Code:
08107078
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend