Financieel management en risicomanagement (2006-2007)

Er kunnen verschillende dingen verkeerd lopen bij de transport van goederen, denk maar aan de beschadiging van de vervoerde goederen. Je kan je hiertegen indekken met behulp van een verzekering. Nu bestaan er verschillende soorten transportverzekeringen. Belangrijk is dan ook het bos door de bomen te zien. Het vak transportverzekering kan je hierbij helpen. Je leert polissen lezen en interpreteren. Een ander belangrijk risico is het bedrijfsrisico op zich. De financiƫle gezondheid van een bedrijf leer je beoordelen binnen het vak financieel bedrijfsbeleid. Je leert ook een kostprijs te plakken op gepresteerde diensten, activiteiten of geproduceerde producten. Deze kostprijs is belangrijke informatie bij managementbeslissingen inzake prijszetting, assortimentskeuze en dergelijke meer.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105230
Code:
02105230
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend