Onderwijsbevoegdheid Engels vakdidactiek (2006-2007)

Je maakt kennis met de beginselen van het vreemdetalenonderwijs. Hoe vul je immers een leeg sjabloon met een interessante en efficiƫnte les Engels? Bij deze en andere vragen probeert de cursus een houvast te bieden opdat je als toekomstige leerkracht vakbekwaam op het werkterrein zou kunnen functioneren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105504
Code:
10105504
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend