Digitale systemen 2 (2006-2007)

We maken de overgang van de theorie naar de inplanting in een systeem. We vertrekken vanuit een klantenspecificatie en maken systematisch een juiste probleemanalyse voor een complex digitaal systeem. Je behandelt daarbij de digitale voltmeter, de frequentiemeter, analoog-naar-digitaal-omzetters en digitaal-naar-analoog-omzetters (sampling van geluid) en programmeerbare componenten van Lattice & Altera. Verder zie je de programmeertaal VHDL voor de programmeerbare componenten, seriële communicatie en foutdetectie en foutcorrectie bij digitale gegevensoverdracht.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Programmeerbare systemen

B. Competenties

digitale systemen1

OO:
05101290
Code:
05101290
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend