Wiskunde 1 (2006-2007)

In de lagere school moet je dagelijks wiskunde geven. Het opleidingsonderdeel staat daarom in de drie jaren van de opleiding op het programma. In dit onderdeel verwerf je vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om wiskundelessen te geven in de lagere school. In het eerste jaar behandelen we hoofdzakelijk de leerdomeinen getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen en probleemoplossende vaardigheden. Deze komen verder aan bod in het tweede jaar samen met het leerdomein meetkunde.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: lager onderwijs (PBA) / / Wiskunde 1

B. Competenties

OO:
11106019
Code:
11106019
Vakcoördinator:
Ilse De Boeck
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend