Toegepaste geriatrische zorg (2006-2007)

Deze cursus omvat verpleegtechnische zorg die niet specifiek is voor ouderen, maar die bij ouderen toch een eigen competentie vergen. Heelkundige zorg is niet uniek, maar de postoperatieve zorg bij ouderen en de verzorging van meer chronische wonden vraagt bijzondere aandacht. Ditzelfde geldt voor de bewaking van hartfunctie en longfunctie, zorg voor voeding en heel de complexe materie van medicatie en polyfarmacie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Basisverpleegkunde

B. Competenties

OO:
09108947
Code:
09108947
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend