Frans: bedrijfseconomisch en juridisch (2006-2007)

Het belang van het Frans in het bedrijfsleven, dat steeds meer gericht is op internationalisering, is onmiskenbaar. Vandaar dat ook in het tweede jaar dit vak op het curriculum staat. Na de herhaling van de basiskennis in het eerste jaar wordt de taalstudie steeds vakspecifieker: woordenschat en teksten, mondelinge oefeningen (o.a. telefoongesprekken) e.a. worden afgestemd op het vakgebied van de toekomstige accountant/fiscalist. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104111
Code:
02104111
Vakcoördinator:
Carina Schouten
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend