Elektronica-project (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
  • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Elektronica 1

B. Competenties

OO:
05101079
Code:
05101079
Vakcoördinator:
Peter Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend