Elektrische machines 2 (2006-2007)

In het deel Elektrische machines leer je hoe een synchrone machine werkt. Met je kennis van gelijkstroom, wisselstroom, en zelfs van transformatoren en asynchrone motoren zul je merken dat in een synchrone machine de vroeger geziene principes allemaal samengevoegd zijn. In het deel Elektrische machines labo leer je omgaan met een driefasige synchrone machine. Met een eenvoudige regeling kun je de machine ohms, inductief of capacitief instellen. Heb je stalen zenuwen, dan kun je je meten tijdens de parallelwerking met het driefasig net. Je leert er hoe je de machine kan belasten in de verschillende regimes.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektrische machines 2

B. Competenties

OO:
05101050
Code:
05101050
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend