Proeftechniek (2006-2007)

In de proeftechniek leer je eenvoudige statistische principes zoals frequentieverdeling, regressie, variantieanalyse toepassen op resultaten van een wetenschappelijke proef. Je leert hoe gewasproeven moeten worden aangelegd om representatieve resultaten te verkrijgen. Je krijgt inzicht in de beoordeling van wetenschappelijke proeven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109205
Code:
03109205
Vakcoördinator:
Guy Van Daele
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend