Logistiek (2006-2007)

Al eens een fuif georganiseerd? Ongelooflijk hoe je goed op tijd honderd en een dingen moet beginnen te plannen. Je mag niet treuzelen om een gepaste zaal te reserveren, maar ook moet je veiligheidsnormen bestuderen, beslissen wie je gaat uitnodigen, het juiste aantal liters bier en frisdrank schatten en bestellen, voorschotten betalen, kaarten verkopen ... Zelfs de retours van het leeggoed moet je plannen. En natuurlijk hou je aan het eind van de rit liefst nog wat centen over. Wie zo’n logistiek project tot een goed eind wil brengen, moet een kei zijn én kunnen rekenen op een team solide medewerkers. Elke dag nemen mensen tal van logistieke beslissingen: ze werken wachtlijsten in ziekenhuizen weg, plannen de productie van MP3-spelers of sturen containers van Antwerpen naar Seattle. En telkens weer sturen ze met de juiste communicatie mensen en middelen doorheen heel het logistieke proces. Logistiek zorgt ervoor dat producten (goederen, diensten of informatie) bij een klant geraken waar, wanneer en hoe die dat wil. Want alleen dan zal hij tevreden zijn en willen betalen voor de logistieke service.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De rol van adviseur.
  • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104204
Code:
02104204
Vakcoördinator:
Antoine De Vleeschauwer
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend