Algemene psychologie (2006-2007)

In het vak algemene psychologie leer je vanuit verschillende visies naar het menselijk gedrag. Gaandeweg leer je het menselijk geheugen, het leervermogen, de waarneming, de menselijke motivaties en emoties beter begrijpen. Je krijgt ook een ruimer beeld van de revaliderende patiënt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002206
Code:
06002206
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend