Wiskunde (2006-2007)

Je bestudeert meerdere soorten integralen. Deze kennis pas je toe in de berekening van oppervlakte, booglengte, inhoud en manteloppervlakte. Integralen van complexe functies zijn gedefinieerd als lijnintegralen. Je berekent deze met residurekenen. Je leert bijzondere gevallen van rijen en reeksen herkennen. Je onderzoekt de convergentie van reeksen en je past dit toe op machtreeksen. Een portie kansrekenen bereidt je al voor op de cursus statistiek.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

Abstract rekenen in het veld van de reële getallen. Belangrijkste elementaire reële functies. Berekenen van limieten. Differentiëren van reële functies in 1 en meer veranderlijken. Integreren van reële functies. Elementair rekenen met complexe getallen.

OO:
03100173
Code:
03100173
Vakcoördinator:
Karel Hoefkens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend