Regeltechniek (2006-2007)

-Theoretische studie van processen in het frequentiedomein - Procesidentificatie-methodes -Frequentieresponsies van basissystemen -Laplace-getransformeerde en Bode-diagrammen van basissystemen -Regelaars en regelkringen: frequentieresponsie -Stabiliteit: relatief en absoluut -Digitale regelsystemen: systeemconfiguraties en discrete-tijdsystemen -Adaptieve regelaars -Fuzzy control

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan het begrip terugkoppeling uitleggen/afleiden/verklaren met een voorbeeld. -De bachelor in elektromechanica kan de theoretische achtergrond van de meest voorkomende processen en regelaars afleiden en uitleggen. -De bachelor in elektromechanica kan de frequentieresponsie en procesidentificatie uitleggen en toepassen. -De bachelor in elektromechanica kan relatieve en absolute stabiliteit verklaren en toepassen. -De bachelor in elektromechanica kan de principes van digitale/discrete/adaptieve regelsystemen verklaren en toepassen. -De bachelor in elektromechanica kan de basisprincipes Fuzzy-control uitleggen/toepassen en implementeren in een practische regeling

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus Regeltechniek 2de jaar

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Regeltechniek 3de jaar - K.Devocht

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
05210454
Code:
05210454
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands