VB.NET (2006-2007)

Inleiding VB.Net en programmeeromgeving. Verkenning van de programmeermogelijkheden in consoleapplicaties en windowapplicaties. Consoleapplicatie: Variabelen declareren, werken met events, eigenschappen en methoden. Selectiestructuren schrijven en iteraties gebruiken. Windowsformulieren maken via controls en het gebruik van eigenschappen. Werken met voorgedefinieerde klassen en functies zoals berichtvensters, invoervensters... Zelf functies en operaties programmeren. Applicaties met meerdere formulieren creëren. Menu-items toevoegen aan formulieren. Werken met datum en tijd in VB.net. Werken met sequentiële bestanden (Streamreader/Streamwriter).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De studenten kunnen gegevens behandelen. De studenten kunnen analyseren. De studenten kunnen oplossingen uitwerken: programmeren, documenteren en testen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Collegedictaten en hand-outs (elektronisch leerplatform)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer

B. Omschrijving

Er wordt wekelijks een monitoraat georganiseerd waar studenten extra toelichtingen kan krijgen ivm de theorie of waar ze onder begeleiding oefeningen kunnen maken.
OA:
02242620
Code:
02242620
Vakcoördinator:
Miranda Decabooter
Semester:
1
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands