Module BR - Optie Outdoor (2006-2007)

Mountainbike, boogschieten, installatietechnieken, ecologische aspecten van natuurgebondensporten en eventmanaging zijn de onderdelen die aan bod komen. De studenten krijgen deze inhouden modulair aangeboden. Deze inhouden vormen samen met de inhouden in het 2de jaar een stevige basis om zich later toe te leggen op of zich verder te specialiseren in één van de domeinen van de outdoor sportsector. De stage optie outdoor zorgt voor extra ervaring en leerwinst op het vlak van creatieve concept ontwikkeling en organisatie. Met de kennis en vaardigheden verworven tijdens de module eventmanaging, organiseren de studenten in groep de Turnhoutse Variathlon in samenwerking met de VZW Buiten-Gewoon-Sporten. Dit evenement omvat alle aspecten van het optievak, hier kunnen de studenten zich niet alleen als inhoudelijk expert profileren maar moeten zij tevens bewijzen dat zij op het valk van organisatie, sportpromotie, sportsponsoring, budgettering en boekhouding bekwaam zijn.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen de inhouden en de organisatie van de outdoor activiteiten aanpassen aan het niveau van de deelnemers. Studenten kunnen door een goede voorbeeldfunctie de deelnemers aan de outdoor activiteiten respect voor natuur en milieu bijbrengen. Studenten beheersen de verschillende inhouden en kunnen deze op een veilige wijze overbrengen naar de deelnemers. Studenten kunnen hun kennis van de ecologische aspecten betreffende de outdoor sportsector praktisch toepassen. Studenten kunnen activiteiten organiseren en begeleiden waarbij de veiligheid van organisator en deelnemers gewaarborgd is. Studenten kunnen reflecteren over hun ervaringen en hun leerwinst kritisch formuleren. Studenten kunnen vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen en trachten nieuwe trends in de outdoor sector op te volgen. Studenten kunnen in teamverband een evenement organiseren door een “eerlijke” en efficiënte taakverdeling na te streven. Studenten kunnen contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe partners bij de organisatie van hun evenement.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het beheersen en kennen van de inhouden van het 2de jaar bewegingsrecreatie optie outdoor is noodzakelijk.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus: 3 LO-BR praktijk modules optie outdoor.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254633
Code:
10254633
Vakcoördinator:
Karl Keuppens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands