Filosofie (2006-2007)

De cursus filosofie behandelt vragen die een aantal denkers in het verleden gesteld en beantwoord hebben en die eigenlijk steeds weer van elk individu een eigen invulling van de begrippen vrijheid, gebondenheid, autonomie en verbondenheid vereisen. Centraal staan existentiƫle, socio-economische, ecologische en politieke vraagstellingen waarbij vooral de tegenstellingen tussen hebben en zijn, groei en evenwicht, autonomie en verbondenheid, intolerantie en tolerantie, macht en dialoog en tussen het kapitalistische en het humanistische denken aan bod komen. Al deze vragen worden geplaatst binnen de huidige maatschappelijke en mondiale context, met speciale aandacht voor het toekomstige functioneren als beroepsbeoefenaar.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten begrijpen de fundamentele aard van de filosofische vraagstelling en kunnen de begrippen vrijheid, gebondenheid, autonomie en verbondenheid als filosofische kernbegrippen situeren. - Studenten kunnen vanuit die kernbegrippen bewust en persoonlijk hun positie formuleren binnen het socio-economische, ecologische en politieke kader van maatschappij en wereld. - Studenten kunnen hun eigen denken over de tegenstellingen hebben/zijn, groei/evenwicht, autonomie/verbondenheid, intolerantie/tolerantie, macht/dialoog en kapitalisme/humanisme in een gesprek expliciteren en vertalen naar de eigen (beroeps)situatie en omgekeerd. - Studenten kunnen de eigen visie toetsen aan de visies die filosofen in het verleden geformuleerd hebben. Extra competenties: - Studenten kunnen een breed beeld schetsen van de toestand van maatschappij en wereld op basis van historische informatie en nieuwsfeiten. - Studenten kunnen een uitgebouwde eigen visie op maatschappij en wereld formuleren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Wuyts, A. (2006). Filosofie. Niet uitgegeven cursus. Geel: KHKempen, Departement Gezondheidszorg & Chemie.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

Een evaluatiegids met precieze aanduiding van criteria, kritische fouten e.d. is opgenomen in de cursus. De docent geeft introducties op de kernvragen van de filosofie. Studenten gaan daarna in dialooggroepen aan de slag met deze vragen en formuleren antwoorden in een gezamenlijk verslag. De groep krijgt feedback via annotaties op deze verslagen.
OA:
06030160
Code:
06030160
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands