Frans uitdieping (2006-2007)

Dit vak wordt in een tweejarige cyclus onderwezen. Academiejaren die met een oneven jaartal beginnen: Cultuur en maatschappij: * Verschillende dossiers die betrekking hebben op de huidige Franse maatschappij en taal * Buitenlandse reis naar de Provence met aandacht voor verschillende aspecten (taal, architectuur, schilderkunst, gastronomie,...) Literatuur: * Een overzicht van de Franse literatuur van de Middeleeuwen tot de zeventiende eeuw met verklaring van tekstfragmenten * Lectuur van een vijftal boeken Vakkenstage: * Verblijf van een tweetal weken in een Franstalig milieu * hierover een "journal" opstellen Academiejaren die met een even jaartal beginnen: Cultuur en maatschappij: * Verschillende dossiers die betrekking hebben op de huidige Franse maatschappij en taal Literatuur: * Een overzicht van de Franse literatuur van de achttiende tot de twintigste eeuw met verklaring van tekstfragmenten * Lectuur van een drietal boeken Vakkenstage: * Verblijf van een tweetal weken in een Franstalig milieu * hierover een "journal" opstellen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om: * je kennis van en inzicht in de Franstalige cultuur en maatschappij uit te breiden, dit op een zelfstandige en kritische manier * de rode draad te zien doorheen de grote literaire strekkingen en literaire teksten te analyseren * de nodige bronnen en materiaal zelf te zoeken om informatie te bekomen Als cultuurparticipant ben je bereid om: * interesse te tonen voor de Franstalige cultuur en literatuur

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je kan je behoorlijk uitdrukken in de vreemde taal, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt een grondige basiskennis van het 1e en het 2e jaar, aangevuld met een verblijf in een Franstalig milieu.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

* collegenotities * een selectie van relevante literaire teksten * dossiers bestaande uit artikels en teksten * De literatuurlijst wordt bij de aanvang van de cursus meegedeeld.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

mondeling en schriftelijk examen in januari: 60% permanente evaluatie: 40%
OA:
11261600
Code:
11261600
Vakcoördinator:
Birgit Van De Mieroop
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Frans