Omloop/instrumenteren/assisteren (2006-2007)

Psychische begeleiding van de patiënt op het operatiekwartier. Voorbereiding van de operatiezaal, de patient, het chirurgisch materiaal, het chirurgisch team voor een operatieve ingreep, met inbegrip van het chirurgisch handen wassen. Peroperatieve taken als omloopverpleegkundige en instrumenterende verpleegkundige met inbegrip van de verzorging van stalen en biopsies.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Soontjens,S. (2006). Omloop/instrumenteren/assisteren.Onuitgegeven cursus. Van Hiel, M. (2006), Begeleiding van de operatiepatiënt. Onuitgegeven cursus. Jaeken, E. (2006). Psych-sociale begeleiding van de operatiepatiënt. Onuitgegeven cursus. Eyer, N. (2006). Installatie van de operatiepatiënt. Onuitgegeven cursus, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284080
Code:
07284080
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands