Tuinbouwmachines (2006-2007)

Samenstellen en ontbinden van krachten, momenten en koppel van krachten, evenwicht van lichamen Bouwtechnische eigenschappen van een bedrijfsgebouw Thermodynamische grondslagen van een gebouw, berekenen K-waarde van een wand Warmteverlies van een gebouw, berekening globale K-waarde gebouw Temperatuursverloop in, en warmte-inhoud van een wand Relatieve luchtvochtigheid, condensatie, behaaglijkheidgevoel, faseverschuiving, demping Bespreking van de bouwmaterialen voor muren, spanten, vloeren en daken Tuinbouwmechanisatie: algemeenheden Grondbewerking: ploegen, spitmachines, frezen, eggen, cultivator, schoffelmachines, aandruk- en verkruimelrollen Gewasbeschermingmethoden en werktuigen Spuitmachines Kunstmeststrooiers Waarop letten bij aankoop van een machine

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - het statisch evenwicht van een bouwonderdeel berekenen - de mogelijke belastingen op een gebouw opsommen - de thermodynamische grondslagen opsommen, verklaren, ze toepassen op bedrijfsgebouwen en berekenen - de bouwmaterialen gebruikt voor de constructie van een bedrijfsgebouw onderscheiden en de belangrijkste eigenschappen ervan opsommen De studenten moeten de verschillende grondbewerkingmachines in al hun facetten kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende gewasbeschermingmethoden en werktuigen uitleggen. De studenten moeten de verschillende spuitmachines uitleggen. De studenten moeten notie hebben van de werking van een kunstmeststrooier.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292241
Code:
03292241
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands