Word (2006-2007)

De student leren werken met een tekstverwerkingsprogramma, en aldus een beeld geven van de kracht en de mogelijkheden van dergelijk Pcpakket (momenteel Word 2003).

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
- Vlot leren werken met de basispakketten van Office Word. - Inzicht verwerven in de opbouw en logica van deze systemen, zodat je later ook met upgrades en andere pakketten kan werken. - Bewust worden van de meerwaarde van de speciale tools en die ook effectief gaan gebruiken. - Kunnen uitmaken welke benadering de meest doeltreffende is voor wat je wil doen. - Gevoel krijgen voor functionele lay-out .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Literatuur FRANS, R.Word beginners 2003_1 en 2003_2 Notities docent en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02242591
Code:
02242591
Vakcoördinator:
Simonne Kemps
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands